Home » Research »

GeoForAll Lab

 

osgeorel-logo-small

The GeoForAll Lab (formerly OSGeo Research and Education Laboratory) is located at the Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Geomatics, Czech Republic.

Our mission, as one of the laboratories in the OSGeo worldwide network, is to develop collaboration opportunities for academic, industrial, and government organizations in open source GIS software and data (see the announcement and info at GIM).

We are part of the worldwide network of ICA-OSGeo laboratories following the motto Geo for All.

OSGeo/ICA Memorandum of Understanding

The Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) and the International Cartographic Association (ICA) have signed a Memorandum of Understanding for developing global open source GIS software and data collaborations for academic, industrial, and government organizations. The MoU aims to provide expertise and support for the establishment of Open Source Geospatial Laboratories and Research Centres across the world for development of open-source geospatial software technologies and training. Laboratories are being established in Asia, Europe, Africa, the Americas and Australasia which will act as nodes for future expansion of the worldwide network.

Collaboration with Research Groups

Our projects

Our major focus is software development. We are contributing to various international Open Source Geospatial Software projects, namely

Check out fresh stuff on our YouTube channel, Facebook page, and GitHub repositories.

See List of our projects

People

See List of our members

Publications

Posters

 Landa_GIS2015_poster Kratochvilova-gisostrava2013-poster Landa-ogrs2012-poster
GIS Ostrava 2015, (PDF) GIS Ostrava 2013, (PDF) OGRS 2012 (PDF)

Diploma theses

Diploma thesis repositories are available on GitHub.

 • O. Pešek, “Posun letecky měřených bodů po trajektorii v prostředí QGIS,” Master Thesis, 2016.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @mastersthesis{pesek.bp,
  author = {Ondřej Pešek},
  title = {Posun letecky měřených bodů po trajektorii v prostředí QGIS},
  school = {Fakulta stavební ČVUT v Praze},
  year = {2016},
  url = {https://github.com/ctu-osgeorel-proj/bp-pesek-2016/raw/master/text/ondrej-pesek-bp-2016.pdf},
  }

 • M. Jakl, “Začleňování geografických datových sad do OpenStreetMap,” Master Thesis, 2016.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @mastersthesis{jakl.bp,
  author = {Martin Jakl},
  title = {Začleňování geografických datových sad do OpenStreetMap},
  school = {Fakulta stavební ČVUT v Praze},
  year = {2016},
  url = {https://github.com/ctu-osgeorel-proj/bp-jakl-2016/raw/master/text/martin-jakl-bp-2016.pdf},
  }

 • Štěpán. Bambula, “Rozšíření nástroje pro práci s katastrálními daty v programu QGIS,” Master Thesis, 2016.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @mastersthesis{bambula.dp,
  author = {Štěpán Bambula},
  title = {Rozšíření nástroje pro práci s katastrálními daty v programu QGIS},
  school = {Fakulta stavební ČVUT v Praze},
  year = {2016},
  url = {https://github.com/ctu-osgeorel-proj/dp-bambula-2016/raw/master/text/stepan-bambula-dp-2016.pdf},
  }

 • M. Krejčí, “Využití distribuovaných databázových systémů pro správu vektorových dat v GIS,” Master Thesis, 2016.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @mastersthesis{krejci.dp,
  author = {Matěj Krejčí},
  title = {Využití distribuovaných databázových systémů pro správu vektorových dat v GIS},
  school = {Fakulta stavební ČVUT v Praze},
  year = {2016},
  url = {https://github.com/ctu-osgeorel-proj/dp-krejci-2016/raw/master/text/matej-krejci-dp-2016.pdf},
  }

 • A. Laža, “Implementace nástroje pro interpolaci metodou přirozeného souseda do GRASS GIS,” Master Thesis, 2015.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @mastersthesis{laza.bp,
  author = {Adam Laža},
  title = {Implementace nástroje pro interpolaci metodou přirozeného souseda do GRASS GIS},
  school = {Fakulta stavební ČVUT v Praze},
  year = {2015},
  url = {http://geo.fsv.cvut.cz/proj/bp/2015/adam-laza-bp-2015.pdf},
  }

 • C. Vorlíček, “Prototyp turistického systému založeného na datech OpenStreetMap,” Master Thesis, 2014.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @mastersthesis{vorlicek.dp,
  author = {Chrudoš Vorlíček},
  title = {Prototyp turistického systému založeného na datech OpenStreetMap},
  school = {Fakulta stavební ČVUT v Praze},
  year = {2014},
  url = {http://geo.fsv.cvut.cz/proj/dp/2014/chrudos-vorlicek-dp-2014.pdf},
  }

 • M. Krejčí, “Analýza a vizualizace srážkových dat z mikrovlnných telekomunikačnı́ch spojů pomocı́ GIS,” Master Thesis, 2014.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @mastersthesis{krejci.bp,
  author = {Matěj Krejčí},
  title = {Analýza a vizualizace srážkových dat z mikrovlnných telekomunikačnı́ch spojů pomocı́ GIS},
  school = {Fakulta stavební ČVUT v Praze},
  year = {2014},
  url = {http://geo.fsv.cvut.cz/proj/bp/2014/matej-krejci-bp-2014.pdf},
  }

 • Štěpán. Turek, “Implementation of bundle block adjustment method for determination of exterior orientation into GRASS GIS,” Master Thesis, 2014.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @mastersthesis{turek.dp,
  author = {Štěpán Turek},
  title = {Implementation of bundle block adjustment method for determination of exterior orientation into GRASS GIS},
  school = {Fakulta stavební ČVUT v Praze},
  year = {2014},
  url = {http://geo.fsv.cvut.cz/proj/dp/2014/stepan-turek-dp-2014.pdf},
  }

 • T. Fiedlerová, “Zásuvný modul QGIS pro slučování vektorových dat,” Master Thesis, 2013.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @mastersthesis{fiedlerova.bp,
  author = {Tereza Fiedlerová},
  title = {Zásuvný modul QGIS pro slučování vektorových dat},
  school = {Fakulta stavební ČVUT v Praze},
  year = {2013},
  url = {http://geo.fsv.cvut.cz/proj/bp/2013/tereza-fiedlerova-bp-2013.pdf},
  }

 • A. Kratochvílová, “Visualization of Spatio-Temporal Data in GRASS GIS,” Master Thesis, 2013.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @mastersthesis{kratochvilova.dp,
  author = {Anna Kratochvílová},
  title = {Visualization of Spatio-Temporal Data in GRASS GIS},
  school = {Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague},
  year = {2013},
  url = {http://geo.fsv.cvut.cz/proj/dp/2013/anna-kratochvilova-dp-2013.pdf},
  }

 • Štěpán. Turek, “Implementace podpory WMS do programů GRASS GIS a SAGA GIS,” Master Thesis, 2012.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @mastersthesis{turek.bp,
  author = {Štěpán Turek},
  title = {Implementace podpory WMS do programů GRASS GIS a SAGA GIS},
  school = {Fakulta stavební ČVUT v Praze},
  year = {2012},
  url = {http://geo.fsv.cvut.cz/proj/bp/2012/stepan-turek-bp-2012.pdf},
  keywords = {studentske},
  }

 • Z. Růžička, “Workflow Builder pro Quantum GIS,” Master Thesis, 2012.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @mastersthesis{ruzicka.dp,
  author = {Zdeněk Růžička},
  title = {Workflow Builder pro Quantum GIS},
  school = {Fakulta stavební ČVUT v Praze},
  year = {2012},
  url = {http://geo.fsv.cvut.cz/proj/dp/2012/zdenek-ruzicka-dp-2012.pdf},
  keywords = {studentske},
  }

 • A. Kratochvílová, “Grafické uživatelské rozhraní pro tvorbu mapových výstupů v systému GRASS,” Master Thesis, 2011.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @mastersthesis{kratochvilova.bp,
  author = {Anna Kratochvílová},
  title = {Grafické uživatelské rozhraní pro tvorbu mapových výstupů v systému GRASS},
  school = {Fakulta stavební ČVUT v Praze},
  year = {2011},
  url = {http://geo.fsv.cvut.cz/proj/bp/2011/anna-kratochvilova-bp-2011.pdf},
  }