Laboratoř DPZ

Laboratoř je zaměřena na zpracování dat dálkového průzkumu Země a na geografické informační systémy a je součástí katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT.