Katedra Geomatiky

logo_FSv

doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Místnost:

Vzdělání

Výzkum

Témata výzkumu

  • Ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém, v.v.i.: 
  • Rozvoj a provoz observačních technologií v oblastech GNSS, terestrické gravimetrie, meteorologie, zpracování dat kosmické a fyzikální geodézie. 
  • Účast v týmech řešících projektu výzkumu a vývoje v oblastech aplikací technologie GNSS a gravimetrie.   

Publikace a výsledky 

Výuka

Vyučované předměty Bc. a Mgr. studia

Vedení studenti doktorského studia (Ph.D.)

  • Ing. Ondřej Šimáček (od 10/2021) 
  • Ing. Zuzana Vaňková (od 10/2021) 

Vedené studentské práce: