Department of Geomatics

logo_FSv

doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.

Position:

E-mail:

Phone:

Místnost:

+420-22435-4649

B-866

Education

Research

Témata výzkumu

Teaching

Vyučované předměty bc. a mgr. studia