Projekt ERDF-OBS

OBNOVA A OPTIMALIZACE UMÍSTĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO ASTRONOMIIA STANICE PRO PŘÍJEM DAT DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002527 – Detailní informace o projektu naleznete ZDE

Cíl: Projekt se primárně zabývá modernizací astronomické kopule a její napojení na interní síť Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Popularizece projektu:

Reportáž ČT24 o rekonstruované observatoři FSv ZDE.