Ing. Eva Matoušková

Position: Researcher
E-mail: eva.matouskova at fsv.cvut.cz
Phone: (+420) 22435 4596
Room: B-917

Education

2010 – 2021 – Ph.D. study – Czech Technical University v Prague, Faculty of Civil Engineering, study field: Geodesy and Cartography, Thesis name: Terrestrial hyperspectral imaging and its applications
2008 – 2010 – Master study – Czech Technical University v Prague, Faculty of Civil Engineering, study field: Geoinformatics, Thesis name: Evaluation of existing atmospheric corrections for Thematic Mapper, SPOT and Iconos scanner data
2/2009 – 6/2009 – Master study – Delft University of Technology, the Nederlands, study field: Geomatics
2004 – 2008 – Barchelor study – Czech Technical University v Prague, Faculty of Civil Engineering, study field: Geodesy and Cartography, Thesis name: Comparison of atmospheric corrections for remote sensing data

Research

Team member
• 2020-2022 – Building stone surface topography and its application in the field of stone features restoration, NAKI DG20P02OVV021
• 2014 – 2019 MORE-CONNECT – Development and advanced prefabrication of innovative multifuntional building envelope elements for modular retrofitting and smart connections, H20-633477
• 2013 – 2016 – „New modern methods of non-invasive survey of cultural heritage objects”, NAKI – DF13P01OVV002
• Studentské grantové soutěže Fakulty stavební ČVUT v Praze v letech 2010 – 2020, Vedoucí týmu v letech 2012 a 2014

Project manager
• 2019-2022 – European comission project 2018-EU-IA-0095 INEA “Geo-harmonizer: EU-wide automated mapping system for harmonization of Open Data based on FOSS4G and Machine Learning”
• 2017 – 2022 – Projekt ESF-GK CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002679 “Zavedení akreditovaného adaptovaného studijního doktorského programu geodézie a kartografie ”
• 2017 – 2020 – Projekt ERDF-GK CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002390 “Zajištění výzkumné infrastruktury pro potřeby nově akreditovaného upraveného programu Geodézie a kartografie”
• 2017 – 2020 – Projekt ERDF-Observatoř CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002527 “Zajištění výzkumné infrastruktury pro potřeby nově akreditovaného upraveného programu Geodézie a kartografie”
• 2015 – 2017 – PARADISE Precise and Robust Navigation enabling Applications in Disturbed
Signal Environments , H2020 641629
• 2014 – 2016 – SETI Spoofing robustness Enhanced Technology for G2G Infrastructure 4000112196/14/NL/MM

Scientific conference organization
• Head of the ISPRS 2016 Congress summer school – (http://www.isprs2016- prague.com), člen organizačního týmu
• Student scientific conference Telč in years 2010 – 2020 (http://lfgm.fsv.cvut.cz/oa.html), člen organizačního týmu

Science Journal Editor
• 2015 – 2021 – Civil Engineering Journal, https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/cej

Teaching

155DPRZ 2021/2022