Užitečné odkazy

Studijní program Geodézie a kartografie

Wiki studijního programu Geodézie a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze.

Kartografie: e-learningový portál o tvorbě map

Stránky Kartografie představují informační portál o tvorbě map, který je primárně určen studentům kartografických oborů. Zajisté jej ale využijí také zájemci z řad odborné a laické veřejnosti.

Databáze závěrečných prací na studijním programu Geodézie a kartografie

Databáze bakalářských, magisterských a disertačních prací, obhájenných na studijním programu Geodézie a kartografie. Kromě PDF textu práce a anotace v češtině a angličtině jsou volitelně zveřejňovány i příhlohy. Práce jsou zveřejňovány od roku 2007, některé starší práce nemají zveřejněny anotace.

Sqltutor

Webová aplikace pro výuku SQL dotazů. Aplikace obecně vícejazyčná, plně funkční jsou ale v současnosti pouze datasety a tutoriál v české jazyce.

Portál FreeGIS

Wiki zaměřená na Free Software a Open Source v oblasti geoinformačních technologií. Portál obsahuje řadu tutoriálů a dalších výukových materiálů.