Department of Geomatics

logo_FSv

doc. PhDr.

Jan. D. Bláha

, Ph.D.

Position:

E-mail:

Phone:

Room:

Education

 • 2019 doc. (Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta), habilitační práce Mentální mapy a kartografické metody v geografickém výzkumu kultury, habilitační přednáška Terénní kulturně-geografický výzkum komunity Nungon (Papua Nová Guinea)
 • 2013 Ph.D. (UK, Přírodovědecká fakulta, katedra apl.geoinformatiky a kartografie), disertační práce Estetické hodnoty kartografických děl: uživatelské aspekty hodnocení kartografických děl
 • 2005 Mgr. (UK, Přírodovědecká fakulta, katedra apl.geoinformatiky a kartografie), diplomová práce Hodnocení české kartografické tvorby pro školy z hlediska estetiky, 2006 RNDr. (tamtéž); 2012 Mgr. (UK, Filozofická fakulta, katedra teorie kultury), diplomová práce Kulturní aspekty kartografické tvorby: využití mentálních map v mezikulturním výzkumu, 2013 PhDr. (tamtéž)

Research

Research topics 

 • kulturní kartografie
 • kulturní geografie
 • vizuální komunikace
 • mapové dovednosti

Currently solved projects 

 • Projekt Ministerstva kultury NAKI III DH23P03OVV030 “Hranice jako kulturněhistorický fenomén. Specifikace, analýza, komparace a interpretace” (spoluřešitel za ČVUT, 2023–2027)

Ended projects 

 • Projekt Ministerstva kultury NAKI DG16P02H010 “Český historický atlas” (spoluřešitel za ČVUT, 2016–2020)
 • GAČR 16-01003S “Vizuální geografická informace a její role v geografickém vzdělávání” (hlavní řešitel na UJEP 2016-2018)
 • TAČR ÉTA 2 TL02000114 “Implementace mapových dovedností do geografické výuky v rámci nižšího sekundárního vzdělávání” (hlavní řešitel na UJEP 2019-2022)

Publications and results 

Ocenění 

 • 2014 Cena rektora UJEP do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti vědeckých a výzkumných aktivit
 • 2019 Cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky v oblasti technických a přírododních věd, Cena rektora UJEP za knihu roku (Makroregiony světa)
 • 2020 Cena předsedkyně AV ČR za knihu Český historický atlas
 • 2021 Cena rektora UK za učebnici roku (Makroregiony světa)

Membership

Teaching

doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. na katedře geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze nevyučuje.