Department of Geomatics

logo_FSv

Our Department

We are a team from the Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University in Prague. We are largely responsible for the teaching of the Geodesy and Cartography degree programme and the Engineering Geodesy and Geomatics. Našich kapacit však využívají i další obory jako je například Architektura a stavitelství či další fakulty ČVUT v Praze, např. Fakulta dopravní. Nabízíme také PhD studijní program Geodézie a kartografie (česky i anglicky).

We offer courses in many fields:

Geographic Information System (GIS)

Digital Cartography

Photogrammetry

Space Geodesy

Remote Sensing

Surveying Instruments

Land Register

Geomatics at The Faculty of Civil Engineering of the CTU

Ke studentům i výzkumu máme vstřícný a otevřený přístup, účastníme se interdisciplinární i mezinárodní spolupráce formou projektů NAKI, TAČR, GAČR aj. Ve výzkumu se zaměřujeme na témata moderních kartografických metod, studium historických mapových podkladů, 3D modelování a virtuální realitu, leteckou fotogrammetrii, geografické informační systémy, dálkový průzkum Země, katastr nemovitostí a mapování.

Karel Pavelka

Head of Department

Department Facility

Pro výzkum i výuku jsme vybaveni moderními přístroji i výpočetní technikou. K dispozici máme tři počítačové učebny, laboratoř geodetických přístrojů, laboratoř fotogrammetrie, laboratoř virtuální reality, nebo astronomickou observatoř na střeše budovy. Z přístrojů pak používáme přístroje Leica, Trimble i drony DJI. Ze software pak např. AutoCAD, MicroStation, Agisoft Metashape, Esri ArcGIS Pro, QGIS, GRASS GIS, OCAD aj.
 

Let's study geomatics!

Kontaktujte nás nebo rovnou přijďte na dny otevřených dveří Fakulty stavební, kdy osobně provádíme po našich laboratořích, předvádíme vybavení katedry i nejlepší studentské výstupy.

Jiří Cajthaml

Associate Dean for Education

Geomatics

Multidisciplinární obor zabývající se sběrem, analýzou, zpracováním and interpretací geografických dat and informací. Jeho hlavním cílem je porozumět prostorovému uspořádání a vztahům mezi geografickými objekty a jevy v prostoru. Kombinuje prvky geografie, geodézie, Cartography and informatiky pro účely plánování, rozhodování a řízení v různých oblastech lidské činnosti.
Geomatika má široké uplatnění v různých odvětvích, včetně urbanismu (plánování městského rozvoje), dopravy (správa infrastruktury), environmentálního plánování (monitorování přírodních katastrof), zemědělství (optimalizace využití půdy), lesnictví (správa ekosystémů, optimalizace lesnických operací), archeologie (3D dokumentace nalezišť), katastru nemovitostí (pořizování a správa dat) a mnoha dalších. Využívá moderních technologií, jako jsou globální družicové navigační systémy (GNSS/GPS), Remote Sensing (remote sensing), geografické informační systémy (GIS), Photogrammetry, laserové skenování, 3D vizualizace či prezentace prostřednictvím webových mapových aplikací.
V praxi se využívá k mapování, monitorování and správě území, tvorbě digitálních map, analýze a modelování geografických jevů, navigaci, plánování tras a mnoha dalším úkolům, vše ve 2D i 3D prostoru. Obor v současnosti profituje z narůstající dostupnosti sběru geografických dat, které jsou pro řešení komplexních úloh nezbytné. Geomatika tak hraje klíčovou roli v současném digitálním světě a poskytuje nám důležité informace pro lepší porozumění a správu prostředí, ve kterém žijeme.