Katedra Geomatiky

logo_FSv

Naše katedra

Jsme tým z Fakulty stavební ČVUT v Praze. Z velké části zajišťujeme výuku studijního programu Geodézie a kartografie a navazujících magisterských specializací Inženýrská geodézie a Geomatika. Našich kapacit však využívají i další obory jako je například Architektura a stavitelství či další fakulty ČVUT v Praze, např. Dopravní fakulta. Nabízíme také doktorský studijní program Geodézie a kartografie (česky i anglicky).

Nabízíme předměty z mnoha oblastí:

geografické informační systémy (GIS)

digitální kartografie

fotogrammetrie

kosmická geodézie

dálkový průzkum Země (DPZ)

geodetické přístroje

katastr nemovitostí

Geomatika na FSv ČVUT

Ke studentům i výzkumu máme vstřícný a otevřený přístup, účastníme se interdisciplinární i mezinárodní spolupráce formou projektů NAKI, TAČR, GAČR aj. Ve výzkumu se zaměřujeme na témata moderních kartografických metod, studium historických mapových podkladů, 3D modelování a virtuální realitu, leteckou fotogrammetrii, geografické informační systémy, dálkový průzkum Země, katastr nemovitostí a mapování.

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

vedoucí katedry geomatiky

Vybavení katedry

Pro výzkum i výuku jsme vybaveni moderními přístroji i výpočetní technikou. K dispozici máme tři počítačové učebny, laboratoř geodetických přístrojů, laboratoř fotogrammetrie, laboratoř virtuální reality, nebo astronomickou observatoř na střeše budovy. Z přístrojů pak používáme přístroje Leica, Trimble i drony DJI. Ze software pak např. AutoCAD, MicroStation, Agisoft Metashape, Esri ArcGIS Pro, QGIS, GRASS GIS, OCAD aj.

 

Pojďte studovat geomatiku!

Kontaktujte nás nebo rovnou přijďte na dny otevřených dveří Fakulty stavební, kdy osobně provádíme po našich laboratořích, předvádíme vybavení katedry i nejlepší studentské výstupy.

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
oborový proděkan pro pedagogiku

Geomatika

Geomatika je aplikovaná věda zabývající se sběrem, integrací, správou a analýzou geoprostorových informací. Využívá širokou škálu technologií, jako jsou laserové, satelitní a informační technologie.