Katedra Geomatiky

logo_FSv

Naše katedra

Jsme tým z Fakulty stavební ČVUT v Praze. Z velké části zajišťujeme výuku studijního programu Geodézie a kartografie a navazujících magisterských specializací Inženýrská geodézie a Geomatika. Našich kapacit však využívají i další obory jako je například Architektura a stavitelství či další fakulty ČVUT v Praze, např. Fakulta dopravní. Nabízíme také doktorský studijní program Geodézie a kartografie (česky i anglicky).

Nabízíme předměty z mnoha oblastí:

geografické informační systémy (GIS)

digitální kartografie

fotogrammetrie

kosmická geodézie

dálkový průzkum Země (DPZ)

geodetické přístroje

katastr nemovitostí

Geomatika na FSv ČVUT

Ke studentům i výzkumu máme vstřícný a otevřený přístup, účastníme se interdisciplinární i mezinárodní spolupráce formou projektů NAKI, TAČR, GAČR aj. Ve výzkumu se zaměřujeme na témata moderních kartografických metod, studium historických mapových podkladů, 3D modelování a virtuální realitu, leteckou fotogrammetrii, geografické informační systémy, dálkový průzkum Země, katastr nemovitostí a mapování.

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

vedoucí katedry geomatiky

Vybavení katedry

Pro výzkum i výuku jsme vybaveni moderními přístroji i výpočetní technikou. K dispozici máme tři počítačové učebny, laboratoř geodetických přístrojů, laboratoř fotogrammetrie, laboratoř virtuální reality, nebo astronomickou observatoř na střeše budovy. Z přístrojů pak používáme přístroje Leica, Trimble i drony DJI. Ze software pak např. AutoCAD, MicroStation, Agisoft Metashape, Esri ArcGIS Pro, QGIS, GRASS GIS, OCAD aj.
 

Pojďte studovat geomatiku!

Kontaktujte nás nebo rovnou přijďte na dny otevřených dveří Fakulty stavební, kdy osobně provádíme po našich laboratořích, předvádíme vybavení katedry i nejlepší studentské výstupy.

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

oborový proděkan pro pedagogiku

Geomatika

Multidisciplinární obor zabývající se sběrem, analýzou, zpracováním a interpretací geografických dat a informací. Jeho hlavním cílem je porozumět prostorovému uspořádání a vztahům mezi geografickými objekty a jevy v prostoru. Kombinuje prvky geografie, geodézie, kartografie a informatiky pro účely plánování, rozhodování a řízení v různých oblastech lidské činnosti.
Geomatika má široké uplatnění v různých odvětvích, včetně urbanismu (plánování městského rozvoje), dopravy (správa infrastruktury), environmentálního plánování (monitorování přírodních katastrof), zemědělství (optimalizace využití půdy), lesnictví (správa ekosystémů, optimalizace lesnických operací), archeologie (3D dokumentace nalezišť), katastru nemovitostí (pořizování a správa dat) a mnoha dalších. Využívá moderních technologií, jako jsou globální družicové navigační systémy (GNSS/GPS), dálkový průzkum Země (remote sensing), geografické informační systémy (GIS), fotogrammetrie, laserové skenování, 3D vizualizace či prezentace prostřednictvím webových mapových aplikací.
V praxi se využívá k mapování, monitorování a správě území, tvorbě digitálních map, analýze a modelování geografických jevů, navigaci, plánování tras a mnoha dalším úkolům, vše ve 2D i 3D prostoru. Obor v současnosti profituje z narůstající dostupnosti sběru geografických dat, které jsou pro řešení komplexních úloh nezbytné. Geomatika tak hraje klíčovou roli v současném digitálním světě a poskytuje nám důležité informace pro lepší porozumění a správu prostředí, ve kterém žijeme.