Katedra Geomatiky

logo_FSv

Doktorandi

mapování & katastr

Ing. Martin Tauchman

GNSS & 3D vizualizace

Ing. Lukáš Běloch

dálkový průzkum Země

Ing. Tomáš Bouček

GIS & DPZ

Ing. Dominik Brétt

3D GIS & vizualizace

Ing. Vojtěch Cehák

 

Ing. Jan Hanuš

webová kartografie & GIS

Ing. Marek Hoffmann

správa sociálních sítí
 

Ing. Saleem Ibrahim

3D GIS & vizualizace

Ing. Michal Janovský

GIS & kartografie

Mgr. Petra Justová

správa sociálních sítí
vývoj software

Ing. Linda Karlovská

GIS & kartografie

Ing. Darina Kratochvílová

kartografie & GIS

Ing. Jiří Krejčí

GIS & kartografie

Ing. Josef Münzberger

3D GIS & vizualizace

Ing. František Mužík

správa sociálních sítí
GIS & DPZ

Ing. Jaroslav Nýdrle

fotogrammetrie & VR

Ing. Karel Pavelka

Stavební obzor – redaktor
 

Ing. Ondřej Pešek

dálkový průzkum Země

Ing. Lucie Stará

Stavební obzor – redaktor
kosmická geodézie

Ing. Zuzana Vaňková

fotogrammetrie & GIS

Ing. Jakub Vynikal

geodetické přístroje

Ing. David Zahradník