Katedra Geomatiky

logo_FSv

Granty a projekty

Mimo výuku se katedra soustředí i na jinou vědeckou činnost. Tu reprezentuje například účast na grantech a projektech.

Archiv projektů

01.03.2023 – 31.12.2027

Protogeometrie v architektuře

1.3.2023 – 31.12.2027

Hranice jako kulturněhistorický fenomén

Hranice - změna, prolínání, identita

1.3.2023 – 31.12.2027

Dvě století železnice v českých zemích

Železnice v historickém kontextu

1.3.2023 – 31.12.2027

Vltava II – proměny historické krajiny

Řeka jako spojnice i bariéra

1.4.2020 – 31.12.2023

Správa území v prostoru a čase

Panství a podobně...

1.3.2020 – 31.12.2022

Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků

.

1.3.2020 – 31.12.2022

VISKALIA – Virtuální skanzen lidové architektury

Lidová architektura na dosah ruky

1.9.2019 – 30.6.2022

Geo-harmonizer

Harmonization of Open Data

1.3.2018 – 31.12.2022

Vltava – proměny historické krajiny

Vltava před přehradami

1.3.2016 – 31.12.2020

Český historický atlas

Historie mezi řádky