Katedra Geomatiky

logo_FSv
Prezentace tradičního lidového stavitelství využitím dochované plánové, kresebné a fotografické dokumentace k lidovým stavbám na úrovni celé ČR. Zapojení ČVUT bylo zaměřeno zejména na tvorbu prostorových modelů vybraných lidových staveb a jejich interaktivní prezentaci formou webového portálu VISKALIA.

ŘEŠITEL

Ing. Petr Soukup, Ph.D.

OBDOBÍ

1.3.2020 – 31.12.2022

Výstupy

Specializovaná veřejná databáze

Uspořádání výstavy s kritickým katalogem

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Webová aplikace pro editory

Audiovizuální tvorba

Kapitola v odborné knize

Charakteristika projektu

Projekt komplexně řeší mnohovrstevnatý problém relevantního zpřístupnění, ochrany a prezentace problematiky tradičního lidového stavitelství prostřednictvím využití dochované plánové, kresebné a fotografické dokumentace k lidovým stavbám, a to na úrovni celé ČR. Lidové stavitelství lze považovat za jeden z úhelných kamenů regionální a národní identity, zahrnující i četné projevy etnických, sociálních či dalších specifik, který však již po mnoho desetiletí dramatickým tempem zaniká a jeho poznání a začlenění do současných kulturních hodnot a kulturní paměti a identity obyvatel ČR proto není možné realizovat pouze na základě studia a dokumentace zachovalých staveb.