Katedra Geomatiky

logo_FSv
Projekt, který byl řešen ve spolupráci Katedry geomatiky a Historického ústavu AV ČR, je zaměřen na tvorbu historických map. V rámci projektu bylo zpracováno množství map, které zobrazují české dějiny od středověku až po současnost. Mapy jsou k dispozici na internetu v podobě mapového portálu, kde jsou mapy doplněny i stručnými texty.

ŘEŠITEL

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

OBDOBÍ

1.3.2016 – 31.12.2020

Výstupy

Tištěný historický atlas

Elektronický mapový portál

Databáze historických atlasů

Charakteristika projektu

Projekt využil spolupráci Historického ústavu AV ČR a Katedry geomatiky FSv ČVUT v oblasti atlasové dějepisné kartografie. Již dříve z této spolupráce těžily realizovaný Akademický atlas českých dějin (AAČD) a další historickokartografické práce. Akademický atlas českých dějin byl vydán tiskem v roce 2014 a získal řadu ocenění (mj. Magnesia Litera 2015). Cílem tohoto projektu bylo navázat na tištěný atlas, který nemohl obsáhnout řadu dosud nezpracovaných, historický významných a celospolečensky atraktivních témat, zejména k období 20. století, a zpřístupnit tato témata formou specializovaných map s textovým a obrazovým komentářem moderními metodami a přístupy na elektronickém portálu „Český historický atlas,“ a to v české a anglické jazykové verzi. Portál otevřel odborné i široké veřejnosti, žákům a studentům, nestandardní, v České republice dosud nerealizovaný přístup k výsledkům historického výzkumu prostřednictvím elektronické dějepisné kartografie. Elektronické dějepisné atlasy, přístupné na internetu, jsou veřejností v České republice vysoce žádané, přesto lze zatím využívat jen internetové atlasy zahraniční, které informují o českých a československých dějinách jen velmi povšechně a často zkresleně. Hlavními výstupy projektu jsou zmíněný portál a dále nový tištěný atlas Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, který doplňuje nová témata z 20. století, na které v AAČD nezbylo místo.