Katedra Geomatiky

logo_FSv
Vynášení tvarů pomocí geometrických konstrukcí a z nich sestavovaných proporčních sítí bylo jedním ze základních principů vytváření stavebních částí a článků středověké architektury v době před zavedením deskriptivní geometrie. V zahraničním odborném prostředí se tato oblast studia v poslední době velmi dynamicky rozvíjela. Proto byl navržen projekt vztažený na památkový fond České republiky, který bude tento fenomén vrcholného a pozdního středověku také zkoumat a povede ke zpřístupnění a praktickému využití poznatků. Projektový tým je přesvědčen o tom, že jde o příležitost jak využít znalosti o tom, proč historické artefakty vypadaly ve své původní proporci tak, jak vypadaly, a jak rozšířit náhled na možnosti interpretace užívání geometrie v praxi navrhování středověké architektury.

ŘEŠITEL

Ing. Zdeněk Poloprutský

OBDOBÍ

01.03.2023 – 31.12.2027

Charakteristika projektu

Posláním projektu je tedy za pomocí moderních metod dokumentace vytvořit podklady pro geometrické analýzy architektonických článků památek v České republice a posléze na dostatečném množství analyzovaných exemplářů experimentálně ověřit možnost replikovat autentické postupy návrhu jejich tvarů. Řešitelský tým bude výzkum primárně směřovat k tomu, aby získal nové poznatky o možnostech analýzy a rekonstrukce historických postupů návrhu architektonických tvarů z hlediska dobové praxe. Zvláštní pozornost se bude přirozeně soustředit na vztah technologie a výsledného tvaru díla. Cílem projektu je zpřístupnit hodnoty této významné součásti kulturního dědictví (řemeslné technologie získávání proporcí), otevřít nové cesty náhledu na její výklad a poznatky efektivně využít pro potřeby zachování objektů kulturního dědictví formou výsledků aplikovaného výzkumu.