Department of Geomatics

logo_FSv

Ing.

Růžena Zimová

, Ph.D.

Position:

E-mail:

Phone:

Room:

(+420) 22435 3881

B-810

Education

Odborná praxe

 • od 1992: ČVUT V Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky (dříve mapování a kartografie)
 • 1996 – 2002: spolupráce na evropských projektech pro Český úřad zeměměřický a katastrální
 • 1981 – 1992: Geofyzikální ústav Československé akademie věd, seismické odd.

 

Research

Topics výzkumu

 • old maps
 • analýzy vývoje krajiny
 • kartografické analýzy rytin historických bojišť 

Publications and results 

Membership 

Teaching

Členství v akademických orgánech 

 • Ediční rada ČVUT (člen od 2011)
 • Ediční komise FSv ČVUT (člen od 2005, předseda od 2011)
 • Akademický senát FSv ČVUT (člen/tajemník 2005-2007)

Již nevyučované předměty bc., mgr. a Ph.D. studia

 • bakalářské a magisterské předměty:
  • Matematická kartografie, Topografická a tematická kartografie, Digitální kartografie, Projekt digitální mapy, Normy v geoinformatice, Kartografie a GIS 
 • doktorský předmět:
  • Digitální kartografie 

Vedení studenti doktorského studia (Ph.D.)

 • Ing. Jaroslav Gall (2009) 
 • Ing. Jana Petruchová (2011) 
 • Ing. Pavla Stará Tryhubová (2014) 
 • Ing. Tomáš Janata (2016) 
 • Ing. Arnošt Müller (2018)