Department of Geomatics

logo_FSv

V časopise Pražská technika vyšel v čísle 1/2024 článek na téma harmonizace geografických dat v Evropě. Tento text vznikl jako ozvěna evropského projektu Geo-harmonizer, na kterém naše katedra spolupracovala společně s dalšími čtyřmi partnery z Nizozemska, Německa, Chorvatska a Rumunska. Celý článek je k dispozici zde.