Katedra Geomatiky

logo_FSv

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Místnost:

Vzdělání

 • 2009 prof. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky) 
 • 2006 doc., habilitace v oboru GaK
 • 1997 Dr., doktortské studium geodézie a kartografie se specializací dálkový průzkum Země 
 • 1987 Ing., studium geodézie a kartografie se specializací dálkový průzkum Země

Výzkum

 • 1987-88 zaměstnán ve Středisku DPZ GKP Praha 
 • 1989 zaměstnán na ČVUT jako odborný asistent na Katedře mapování a kartografie v lab. DPZ 
 • 1996 vedoucí laboratoře fotogrammetrie 
 • 2008: proděkan pro zahraniční vztahy, FSv 
 • 2018 je vedoucím Katedry geomatiky FSv. 

Témata výzkumu

 • fotogrammetrie
 • dálkový průzkum Země
 • laserové skenování
 • geofyzika
 • astronomie
 • dokumentační
 • vizualizační metody pro kulturní dědictví

Členství v odborných orgánech 

 • Člen národního výboru české Společniosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (pro fotogrammetrii) a národní delegát CIPA pro Českou republiku, národní delegát ICA pro Českou republiku (WG Satellite Imagery) 

Mezinárodní projekty 

 •  “Global Student Village” satelitní přijímací stanice dat, 1993-1997, ERIM (USA), ČVUT Praha
 • Corine Land coverí, projekt MARS, ISPRA Itálie, 1995-1999
 • Fotogrammetrická dokumentace Velké Omajjovské mešity v Aleppu (Sýrie), UNESCO, 1999-2000
 • Dokumentace geoglyfů a petroglyfů v regionu Nasca, Perú, Spolupráce s HTW Dresden (mezinárodní projekt), 2004-2016, digitální fotogrammetrie a dálkový průzkum Země
 • Komplexní dokumentace Karlova mostu v Praze digitální fotogrammetrií a laserovým skenováním (2004-2006)
 • Dokumentace historických objektů v iráckém Kurdistánu; citadela Al-Qala v Erbilu/Irák pomocí fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země a technologie GIS, GemaArt+ČVUT v Praze (2006-9), fotogrammetrická dokumentace minaretu Choli v Erbilu a mostu Dalal v Zakho, dokumentace staré madrasy Quba-han v Amedi (2010), 3D dokumentace geofyzikálního výzkumu svatyně proroka Nahuma v Alqoshi (2018), dokumentace karavanseraje v Koyi a staré synagogy v Shushi (2021–2022)
 • Dokumentace barokních soch v Kuksu (2007), barokních kleneb v Římě a Praze (2010-17) laserovým skenováním a fotogrammetrií
 • Dokumentace historických podpovrchových areálů na hradě Košumberk a tvrzi Dobřík laserovým skenováním (2007, 2008), archeologické objekty v ČR (2010-2018)
 • Geofyzikální průzkum archeologických a historických lokalit georadarem a pochozím magnetometrem (např. lokality Panenský Týnec, Teplá, Strakonice, Karlův most v Praze, relikty z třicetileté války atd.2009-2017)
 • Dokumentace židovské architektury pomocí fotogrammetrie a laserového skenování v Maroku (2021)
 • Dlouhodobý záměr: 3D skenování a tisk, dálkový průzkum Země, letecká fotogrammetrie a ALS, geofyzikální techniky jako pomoc pro nedestruktivní dokumentaci v architektuře a archeologii, využití hyperspektrálního mapování a UAV pro dokumentaci historických objektů a tematické mapování, člen mezinárodní expedice do Grónska (2015, 2019), Kurdistánu a Peru (2004-2018)
 • Ředitel 23. sympozia CIPA v Praze 2011 (219 účastníků z 30 zemí)

 Publikace

 • autor cca 160 prací, publikací a knih v češtině a angličtině, WoS H-index 6 

Národní projekty (za posledních 10 let) 

 • 2018-2021: grant MŠMT, modernizace doktorského studijního programu geodézie a kartografie (ESF+ERDF) 
 • 2019-20 grant MŠMT, modernizace, elektronizace a vzdálený přístup na astronomickou observatoř FSv ČVUT (ERDF) 

Výuka