Katedra Geomatiky

logo_FSv

prof. Ing.

Lena Halounová

, CSc.

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Místnost:

(+420) 22435 4952

B-808

Vzdělání

Výzkum

Témata výzkumu

 • Využití území/pokrytí území pomocí dálkového průzkumu Země (DPZ)
 • aplikace optického a SAR DPZ pro:
  • vodohospodářství
  • eroze
  • rekultivace
  • detekci vegetace v urbanizovaných oblastech
  • detekce v urbanizovaných územích 

Výuka

Vyučované předměty bc. a mgr. studia

Vyučované předměty Ph.D. studia

 • Geografické informační systémy
 • Geografické informační systémy – EN
 • Digitální zpracování dat DPZ