Katedra Geomatiky

logo_FSv

Ing.

Pavel Seemann

, Ph.D.

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Místnost:

Vzdělání

 • 2009 Ing. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie)
  • diplomová práce “Kartometrická analýza polohového souladu mapové kresby a kilometrové sítě na speciálních mapách SM75”
 • 2016 Ph.D. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky)
  • disertační práce “Geografický informační systém církevní správy v českých zemích v raném novověku”

Výzkum

Témata výzkumu 

 • tematická kartografie
 • historické mapy
 • staré mapy
 • jazyk mapy
 • prostorové databáze

Aktuálně řešené projekty 

 • Projekt Ministerstva kultury NAKI III DH23P03OVV030 “Hranice jako kulturněhistorický fenomén. Specifikace, analýza, komparace a interpretace” (spoluřešitel za ČVUT, 2023–2027)

Ukončené projekty 

 • Projekt Ministerstva kultury NAKI DG16P02H010 “Český historický atlas” (spoluřešitel za ČVUT, 2016–2020)
 • Projekt FRVŠ 2345/2012 “Rozvoj a rozšíření studijního portálu pro podporu výuky digitální kartografie” (spoluřešitel, 2012)
 • Projekt FRVŠ 1424/2010 “Elektronické studijní materiály pro podporu výuky digitální kartografie” (spoluřešitel, 2010)

Publikace a výsledky 

Ocenění 

 • Magnesia Litera 2015
 • Cena ARCDATA Student GIS Projekt 2017
 • Cena nakladatelství Academia 2019
 • Cena předsedkyně AV ČR 2020
 • Mapa roku 2014, 2018, 2019, 2021, 2022 České kartografické společnosti

Členství

 

Výuka

Ing. Pavel Seemann, Ph.D. na katedře geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze nevyučuje.