Katedra Geomatiky

logo_FSv

Český historický atlas získal titul Mapa roku 2020

Česká kartografická společnost uspořádala v pořadí již 23. ročník soutěže Mapa roku, ve které odborná porota vybrala z přihlášených kartografických děl ta nejlepší.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se konalo za účasti široké kartografické komunity ve čtvrtek 9. září 2021 na společenském večeru 24. kartografické konference v Ostravě.

V kategorii “Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu” zvítězil Portál Český historický atlas, vytvořený Katedrou geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky. Ocenění převzal Tomáš Janata z katedry geomatiky.