Katedra Geomatiky

logo_FSv
Laboratoř fotogrammetrie na Fakultě stavební (FSv) ČVUT v Praze je největším a nejstarším univerzitním pracovištěm svého druhu v České republice. Laboratoř fotogrammetrie byla zřízena prof.Kloboučkem v padesátých letech dvacátého století jako součást tehdy samostatné Zeměměřické fakulty ČVUT. Ta byla zrušena v r. 1960 a stala se součástí Stavební fakulty ČVUT jako samostatný obor Geodézie a kartografie. Od r. 1978 byl obor GaK přestěhován z Husovy ulice do nových prostor (včetně laboratoře fotogrammetrie) do tehdy nové budovy FSv v Dejvicích. Laboratoř fotogrammetrie je dlouhodobě zaměřena na dokumentaci památkových objektů. Pracoviště laboratoře fotogrammetrie byla vybavena v průběhu doby různou technikou, odvislou od dobově dostupných technologií.

DIGITÁLNÍ DVOJČATA

ZPRACOVÁNÍ DAT Z DRONŮ/KŘÍDEL

DOKUMENTACE PAMÁTEK