Katedra Geomatiky

logo_FSv

Katedra geomatiky se dlouhodobě věnuje softwaru s otevřeným kódem (open source), který v současné době stále více nabývá na významu. Používáme jej nejen ve výuce, ale také aktivně přispíváme do jeho vývoje. Příkladem softwaru, na jehož vývoji se podílíme, je GRASS GIS (https://grass.osgeo.org/). GRASS GIS patří v celosvětovém měřítku mezi nejpokročilejší open-source projekty v oblasti geografických informačních systémů. Nedávno řady hlavních vývojářů tohoto projektu rozšířila naše doktorandka Linda Karlovská. Linda je již třetím členem katedry geomatiky, který aktivně přispívá do vývoje softwaru GRASS GIS. Jsme rádi, že je česká stopa ve vývoji tohoto prestižního mezinárodní softwarového projektu tolik viditelná. To, že je u nás GRASS GIS doma, podtrhuje fakt, že na půdě Fakulty stavební pod záštitou katedry geomatiky oslavil tento projekt v červnu 2023 svých neuvěřitelných 40 let existence!