Katedra Geomatiky

logo_FSv

Minulý týden měla naše katedra tu čest u nás přivítat profesorku Beatu Medyńskou-Gulij z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. Byla to velmi zajímavá návštěva, která přislibuje budoucí mezinárodní spolupráci.

Profesorka Medyńska je vedoucí katedry kartografie a geomatiky na své univerzitě a přinesla s sebou bohaté zkušenosti ze svého akademického působení. Během její návštěvy jsme měli příležitost představit jí naše aktuální projekty i výsledky naší dlouhodobé práce. Profesorka Medyńska podobně představila její tým a témata, kterými se na katedře zabývají. Rozdíly a jiný pohled na věc přinesly velmi zajímavé diskuze.  

Mimo jiné byla prof. Medyńska také pozvána na prezentace semestrálních prací z předmětu Projekt kartografie. Studentům zde poskytla své hodnocení a zpětnou vazbu či cenné rady na další rozvoj jejich projektů. 

Naše katedra si návštěvy prof. Medyńské váží. Těšíme se na budoucí spolupráci s její univerzitou a výměnu zkušeností, které povedou ke společnému rozvoji oboru kartografie a geomatiky.