Katedra Geomatiky

logo_FSv

Kniha Vltava – proměny historické krajiny byla v úterý 9. května 2023 pokřtěna pravou vltavskou vodou!  

Slavnostní akt proběhl symbolicky na břehu řeky, v pražském Podolí v Yacht klub CERE, za účasti členů autorského kolektivu, řady spolupracovníků i pozvaných hostů. Výstup společného projektu autorů z Fakulty stavební ČVUT a Přírodovědecké fakulty UK ocenil děkan PřF UK prof. Jiří Zima, kmotry publikace byli geografové doc. Ivan Bičík a prof. Bohumír Janský z PřF UK a předseda spolku Vltavan Davle Ing. Josef Bílek. 

Publikaci je možné zakoupit v prodejně B2Comp přímo v budově Fakulty stavební, i prostřednictvím e-shopu (https://www.b2c.cz/)