Katedra Geomatiky

logo_FSv

Ve středu 3. května proběhlo vyhlášení 25. ročníku soutěže MAPA ROKU, kterou každoročně pořádá Česká kartografická společnost.

K našemu potěšení bylo ocenění MAPA ROKU 2022 v kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu uděleno katedře geomatiky Fakulty stavební ČVUT za dílo Mapový portál Vltava – proměny historické krajiny.  

Mapový portál představuje zaniklou vltavskou poříční krajinu a její proměny. Jde o soubor čtyř aplikací: 2D mapovou aplikaci, 3D webovou scénu , 2D a 3D synchronizovanou mapovou aplikaci a aplikaci se dvěma 2D synchronizovanými okny. Od pramenů Vltavy po Prahu jsou v portálu mapy tři časových hladin: cca poloviny 19. století, 50. let 20. století a současnosti. Portál obsahuje vektorový model land-use ve třech časových hladinách a vybrané rukopisné mapy toku. Mapová aplikace je zároveň platformou pro prohlížení lokalizovaných historických fotografií a pohlednic prezentovaných aktivním znakem v mapě.

Ve stejné kategorii soutěžil také náš doktorand František Mužík se svou prací Využití rozšířené reality pro vizualizaci zaniklé obce Zhůří. V kategorii Studentské kartografické práce byl na ocenění nominován také doktorand Marek Hoffmann s diplomovou prací Webová aplikace přírodních katastrof.

Všechny nominace a vítěze jednotlivých kategorií si lze prohlédnout na https://www.cartography.cz/maparoku/aktualni-rocnik/