Katedra Geomatiky

logo_FSv

Ve čtvrtek 9. 3. 2023 proběhl na Fakultě stavební ČVUT první Missing Maps mapathon.

Akce vznikla z iniciativy projektu Missing Maps ve spolupráci s humanitární organizací Lékaři bez hranic (MSF) a katedrou geomatiky na ČVUT.  Projekt si klade za cíl vytvářet mapy v OpenStreetMap na místech, kde taková data chybí. Podrobné mapy jsou pro týmy Lékařů bez hranic nezbytné mimo jiné pro plánování očkovacích kampaní, vyhodnocování zdravotnických dat či provádění epidemiologických analýz. Dobrovolníci z různých míst po celém světě tak na dálku přispívají k aktualizaci map oblastí postižených nemocemi či přírodními katastrofami, kde humanitární organizaci zasahují.

Hybridního Missing Maps mapathonu na naší fakultě se zúčastnilo celkem 61 účastníků, z toho 43 na místě. Součástí programu byla úvodní prezentace o Lékařích bez hranic a Missing Maps, následovalo vyprávění Barbory Jeníkové, která se jakožto architekta účastnila misí v Afghánistánu, Jižním Súdánu, či Sieře Leone. Po krátkém školení nových maperů následovala část volného mapování, při které se podařilo zmapovat přes 10 tisíc budov v Malawi, která se v současnosti potýká s cholerou. 

Na akci nechybělo malé občerstvení, pizza ani posilnění v podobě kofeinového nápoje Club Maté, které byly stejnojmennou firmou na mapathon věnován.

Věříme, že to nebyl poslední čvuťácký mapathon, těšíme se na příště a mapování zdar!