Katedra geomatiky

Katedra geomatiky byla založena na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v říjnu 2013 sloučením Katedry mapování a kartografie a Katedry vyšší geodézie.

Geomatika je vědní obor s důrazem na informační technologie, které jsou určeny pro sběr, modelování, analýzu a správu geografických dat zahrnující družicové navigační systémy, dálkový průzkum Země, geodézii, fotogrammetrii a geografické informační systémy.

Katedra zajišťuje výuku předmětů bakalářského, magisterského a doktorského studia v oblastech geodézie (praktická geodézie, fyzikální geodézie, kosmická geodézie), vyrovnávacího počtu, mapování, pozemkových úprav, kartografie, geografických informačních systémů a programování. Naše výzkumné projekty jsou zaměřeny na přesné aplikace globálních družicových polohových systémů, vývoj geografických informačních systémů, digitální fotogrammetrii, 3D laserové skenování, teorii geodetických přístrojů a na vývoj softwaru (proprietárního i svobodného GNU licencovaného). Katedra spolupracuje jak s akademickými tak komerčními institucemi v Evropě a U.S.A.. Dále je členem mezinárodních nevládních organizací jako IGS, FIG, ICA, ISPRS, CIPA a EARSEL.

Katedru tvoří přibližně 30 zaměstnanců (profesorů, docentů, odborných asistentů a PhD studentů). Katedra je vybavena moderní laboratoří pro testování optických a elektronických geodetických přístrojů, laboratoří fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země, astronomickou observatoří a počítačovou technikou využívanou jak pro výzkum tak pro výuku.

Katedra geomatiky je kolektivním členem České asociace pro geoinformace (CAGI) a České kartografické společnosti (ČKS).

CAGI_LOGO_150